Berberiet, nordvestlige Afrika, tidligere fellesbetegnelse for Marokko, Algerie, Tunisia og Tripolis, dannet av folkenavnet berbere. Da disse land på 1500-tallet av de osmanske tyrkere ble organisert til de fryktede sjørøverstater, kom navnet Barbariet i bruk istedenfor Berberiet, og statene ble ofte kalt Barbareskstatene.