Den sentralafrikanske føderasjon, opprettet 1953, bestod av Sør-Rhodesia, Nord-Rhodesia og Nyasaland. Det var særlig de hvite innbyggerne i de tre områdene som ønsket føderasjon, mens afrikanerne demonstrerte mot vedtaket som ble godkjent av det britiske parlamentet. I des. 1962 godtok Parlamentet at Nyasaland (Malawi) hadde rett til å tre ut av føderasjonen. Året etter trådte Nord-Rhodesia (Zambia) ut, og føderasjonen opphørte dermed å eksistere.