Britisk Vest-Afrika, sammenfattende navn på de tidligere britiske kolonier i Vest-Afrika. Omfattet Britisk Kamerun, Gambia, Gullkysten, Nigeria, Sierra Leone og Togoland. Alle disse områdene er nå selvstendige stater, bortsett fra Britisk Kamerun, som ble delt mellom Nigeria og Kamerun, og Togoland, som er en del av Ghana.