OAU, forkortelse for Organisasjonen for afrikansk enhet.