Tipasa, oldtidsby i nåv. Algerie, ca. 70 km n.v. for Alger. Den ble anlagt av karthagerne på 500-tallet f.Kr. Kom under Roma 39 e.Kr. og ble provins på 100-tallet. Senere ble byen erobret av vandalene, før 550 kom den under det bysantinske riket; arabisk på 600-tallet. Byen er en av de best bevarte antikke byer i Nord-Afrika, og ruinene fra romertiden og tidlig kristen tid, da Tipasa var bispesete, omfatter bl.a. et velbevart teater og en av de største kristne basilikaer i Nord-Afrika. Tipasa står på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.