Casablanca-gruppen, en løselig organisering av radikale afrikanske stater dannet i Casablanca i januar 1961, som en motvekt mot Monrovia-grupperingen av konservative stater. Casablanca-gruppen bestod av Ghana, Guinea, Mali, Algerie, Egypt, Libya og Marokko, og de to grupperingene ble til etter uoverensstemmelser om holdningen til Kongo-konflikten. I mai 1963 gikk Casablanca- og Monrovia-gruppene sammen i Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU).