Frontlinjestatene, benevnelse på en løst organisert gruppe stater i det sørlige og sørøstlige Afrika som gikk sammen i et samarbeid for å støtte frigjøringskampen i apartheidstatene Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe. Gruppen ble til i 1975 og fullførte sitt mandat med Sør-Afrikas innføring av demokratisk styresett i 1994. Deretter vedtok frontlinjestatene (oppr. Botswana, Lesotho, Mosambik, Swaziland, Tanzania og Zambia; fra 1980 også Zimbabwe) å etablere en ny regional fredsbevarende organisasjon, Association of Southern African States (ASAS). De tidligere frontlinjestatene er også medlemmer av samarbeidsorganisasjonen Southern African Development Community (SADC).