Bekwai, kongedømme i Vest-Afrika, i det nåværende Ghana; et av de fem kongedømmene som utgjorde stammen i Ashanti-riket.