Cetewayo, zuluenes siste uavhengige konge. Han arbeidet for å styrke zulufolket som selvstendig nasjon, men dette var i strid med både boernes og britenes ønske om å underlegge seg Zululand. Det ble organisert sterk motstand mot den britiske invasjon i 1878–79, og i slaget ved Isandhlwana ble europeiske styrker tilføyd sitt største nederlag under hele koloniseringsperioden. Året etter måtte zuluene gi tapt mot moderne automatvåpen. Etter at Cetewayo var ført bort som fange i den britiske Kapp-provinsen, ble Zululand splittet i mange områder; store deler ble lagt ut til europeiske jordeiere.