Monomotapa, Mwenw Mutapa, navn både på et afrikansk rike og tittel på dets herskere. Rikets utstrekning var størst på 1400- og 1500-tallet, med kontroll bl.a. over Zimbabwe og store deler av Mosambik. Grunnlaget for rikets ekspansjon lå i gullforekomster, som sm.m. elfenben ble eksportert via det arabisk-dominerte handelssystemet ved kysten. Utover 1500-tallet forsøkte Portugal å fravriste Munhu Mutapa kontrollen over rikdommene, og riket stod nær sammenbruddet etter store og ødeleggende slag i 1628 og 1629. Småkonger med tittelen Munhu Mutapa fortsatte å herske i mindre områder frem til 1902, da den siste kongen ble drept i kamp mot portugisere.