Siste aktivitet av Ingebjørg Vilhelmsen i leksikonet