Øvre Rælingen kirke, kvadratisk arbeidskirke i mur fra 1973; nord i tettbebyggelsen i Rælingen. Arkitekt Harald Hille.