Vortemelkfamilien, tofrøbladet plantefamilie med 5000 arter i 300 slekter, de fleste i tropene. Blomstene er frikronede, enkjønnet, kronen mangler ofte. Frukten er oftest en kapsel. Mange av artene har melkesaft. Hit hører bl.a. Croton og Hevea, som er viktige produsenter av kautsjuk, og Manihot, bingel, Ricinus og vortemelk.