Åkervortemelk, sommerettårig planteart i vortemelkfamilien. 10–40 cm høy, gjennomskinnelig stengel, de nederste bladene er motsatt stilte, de øverste spredte. Blomstene sitter i en skjerm. Åkervortemelk har melkesaft som virker etsende og irriterende på hud og slimhinner. Kosmopolitisk art som vokser på dyrket mark, langs veikanter, på avfallsplasser osv. nordover til Lofoten. Opptrer som ugress i hager og åpen åker, særlig i radkulturer. Den er lett å bekjempe med mekaniske metoder, men er sterk mot mange kjemiske ugressmidler.