Linfamilien, tofrøbladet plantefamilie. Frikronede urter, busker, trær og lianer. Regelmessige, oftest femtallige blomster og gjerne med vakre farger. Frukten er en kapsel eller en steinfrukt, oftest nesten kulerund. 12 slekter med 290 arter, utbredt både i tropene og i tempererte strøk. I Norge vokser vill-lin og dverglin.