Elaiosom, oljeholdige vedheng som forekommer på mange frø og frukter. De blir spist av maur, som bidrar til å spre frøene. Forekommer f.eks. hos blåveis og hårfrytle. Slike maurspredde planter kalles myrmekokore planter eller myrmekokorer.