Rafflesiaceae, tofrøbladet plantefamilie, artene vokser i tropene. Plantene mangler klorofyll og lever det meste av tiden som snyltere inne i røttene på trær i vinfamilien. Her anlegges også blomsterknoppene, og først når planten skal blomstre, bryter blomsterknoppen ut gjennom rotbarken og åpner seg nede på bakken. Blomsten er frikronet, flat eller skålformet, kjøttfarget og med åtsellignende lukt; det er særskilte hannblomster og hunnblomster. Flere slekter med til sammen 50 arter. Mest kjent er slekten Rafflesia, som har kjempestore blomster. R. arnoldii på Sumatra har større blomster enn noen annen kjent plante, de måler nesten 1 m i diameter, og knoppen ser ut som et velvokst kålhode.