Hevea, søramerikansk planteslekt i vortemelkfamilien. 12 arter, store trær med trefingrede blad og med melkesaft. En av artene, H. brasiliensis, er det viktigste gummitreet i de store gummiplantasjene som nå finnes i en rekke tropiske land, særlig i Malaysia og Indonesia, og det produserer ca. 99 % av all naturkautsjuk. Utvinningen og videre behandling av gummilateksen (melkesaften) er beskrevet under kautsjuk og naturgummi. Se også gummitre.