Enkjønnet, blomst som har pollenbærere, men ingen pollenveier (hannblomst), eller bare pollenveier, men ingen pollenbærere (hunnblomst). Slike blomstertyper finnes hos alle nakenfrøete planter og hos mange enfrøbladete, men er sjeldnere hos de tofrøbladete.