Volker, keltisk folkestamme, først kjent fra Midt-Tyskland. Ca. 300 f.Kr. ble de fordrevet herfra; en del drog mot sørøst til Lilleasia, mens den mest kjente gruppen slo seg ned i Sør-Frankrike, der deres hovedsteder ble Narbo (Narbonne), Tolosa (Toulouse) og Nemausus (Nîmes). Volkerne ble her frie og uavhengige og hadde sine egne lover. Germanerne brukte navnet om kelterne i sin alminnelighet og senere om de romanske folk. Norrønt valskr betydde bl.a. romansk. Jfr. velsk.