Romanske folk, (også romaner eller latinske folk), eldre fellesbetegnelse på de folkene i Europa som taler romanske språk.