Trigonometrisk høydemåling, bestemmelse av høydeforskjellen mellom to punkter ved måling av senitdistanse (vertikalvinkel) mellom endepunktene. Forutsetningen er at avstanden mellom punktene er kjent, eller at denne måles samtidig. Dersom loddavviket for stasjonspunktet er kjent, og man korrigerer for dette, får man ellipsoidiske høydeforskjeller. I motsatt fall får man ortometriske høydeforskjeller. Høydeverdiene som oppgis på kart, er i regelen ortometriske (i forhold til geoiden), mens høyder som oppgis av en GPS-mottaker er ellipsoidiske (altså i forhold til en valgt referanseellipsoide).