Ortometrisk høyde, et punkts avstand fra geoiden, målt langs loddlinjen. Benevnes ofte som høyden over havet (o.h.).