landmåling

Landmåler
Landmåler i arbeid med totalstasjon.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0
Junkerdal
Landmåler med teodolitt, Junkerdal nasjonalpark 2012.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Artikkelstart

Landmåling er en fellesbetegnelse for arbeid som har til formål å lage kart eller profil av et område på Jordens overflate, samt for stikking og avsetting av linjer og vinkler i marken. En av landmålingens hovedoppgaver er å bestemme nødvendig geodetisk grunnlag for ulike former for kartlegging, som vanligvis utføres ved bruk av fotogrammetri.

Tidligere ble landmålingsarbeid utført ved teodolitt, takymeter, avstandsmåler, nivelleringsinstrument, vinkelprisme med mer. Observasjoner ble ført manuelt i målebok for senere beregninger. I dag brukes mest GPS-mottaker og totalstasjon kombinert med elektronisk målebok og programvare som muliggjør samtidige beregninger i felt.

Landmåling spiller en sentral rolle i forbindelse med for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet, areal- og ressursforvaltning, tomtedeling og eiendomsforvaltning. Landmålingens produkt er koordinater for anviste steder, og får dermed et nært forhold til jus og planfag.

Kontroll

Teodolitt
Inntil satellitteknologien ble introdusert omkring årtusenskiftet var den vinkelmålende siktekikkerten (teodolitten) landmålerens viktigste instrument.
Av /Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Lisens: CC PDM

Et grunnprinsipp i landmåling er at målinger skal utføres med kontroll. Kontroll oppnås ved å foreta overskytende målinger, det vil si flere målinger enn det som er strengt matematisk nødvendig for å bestemme et punkt. Overskytende målinger vil for det første avdekke eventuelle grove feil i observasjonsmaterialet, det vil si feil som enten skyldes feil i instrumentet eller feil begått av observatør. Måleresultatene underlegges bestemte prosedyrer for å avdekke grove feil og fjerne disse fra de videre beregninger. Gjenværende observasjoner etter grovfeilsøk vil ha uunngåelige målefeil som er normalfordelte, slik at utjevning kan foretas etter kjente statistiske prinsipper.

Det er videre et krav at målingene skal være uavhengige og ikke innbyrdes korrelerte. Ved for eksempel satsmåling med kikkert oppnås det ved å måle i fullsats. En dominerende metode innenfor moderne landmåling er satelittbasert RTK. Her oppnås uavhengighet mellom målinger ved å bytte (virtuell) base mellom første og andre måling, samt en viss tidsdifferanse for å få en noe endret satellittkonstellasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg