Landmåling, fellesbetegnelse for arbeid som har til formål å lage kart eller profil av et område på Jordens overflate, samt for stikking og avsetting av linjer og vinkler i marken. En av landmålingens hovedoppgaver er å bestemme nødvendig geodetisk grunnlag for ulike former for kartlegging, som vanligvis utføres ved bruk av fotogrammetri. Tidligere ble landmålingsarbeid utført ved teodolitt, tachymeter, avstandsmåler, nivelleringsinstrument m.m., i dag brukes mest GPS-mottakere (Global Positioning System) og såkalte totalstasjoner (kombinert teodolitt/avstandsmåler).