Aneroidbarometer, barometertype, en flat og nesten lufttom metallboks med trykkfølsomme bunner som beveger seg i takt med forandringer i lufttrykket. Bevegelsene overføres til en viser foran en skala. Se barometer.