barometer

Barometer. Til venstre: Torricellis forsøk. Kvikksølv fylles i et ca. 90 cm langt glassrør som er lukket i den ene enden. Røret settes opp ned i et kar med kvikksølv. Kvikksølvet i røret synker noe, men blir stående slik at det er ca. 3/4 m mellom kvikksølvflaten i karet og i røret. Dette viser at tyngden av en luftsøyle fra havoverflaten til jordatmosfærens øverste lag svarer til trykket av en kvikksølvsøyle på 3/4 m.Til høyre: Et kvikksølvbarometer, skjematisk fremstilt.

Av /Store norske leksikon ※.

Mekanismen i et klassisk aneroid-barometer. En lufttom metalldåse (A) har et lokk bøyd i bølgeform. Lokket er følsomt for varierende lufttrykk. Dåsen er festet til en bred stålfjær (B) som balanserer lufttrykket på dåselokket. Bevegelsen av lokket blir overført mekanisk i forstørret målestokk gjennom (C), (D) og (E) til en viser (F) som beveger seg på en inndelt skala.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Barometer er et instrument til måling av lufttrykk.

Faktaboks

uttale:
baromˈeter

Siden det atmosfæriske lufttrykket har sammenheng med værtype, har barometeret blitt brukt til å varsle været. Pent vær er forbundet med høyt lufttrykk, og når lufttrykket stiger blir det ofte bedre vær. Stormer er forbundet med lavt lufttrykk, og når lufttrykket synker er dette et tegn på at det kan blåse opp.

Nå er det digitale (elektroniske) barometre som benyttes i meteorologien. Digitale barometre finnes også i avansert GPS-utstyr, fly, raketter og i industrien som trykkmåler og høydemåler. Enkle barometre finnes for eksempel i armbåndsur, utstyr for fritidsbåter og biler, og enklere GPS.

Lufttrykket (det atmosfæriske lufttrykket) minker med høyden over havet, slik at en barometermåling er avhengig av hvilken høyde trykket blir målt. Dette trykket blir så redusert til havnivå, slik at alle værstasjoner i praksis viser trykket i samme nivå, og kan sammenlignes.

De digitale barometrene som brukes i meteorologiske målinger fungerer på samme måte som et aneroidbarometer. Sensoren består av silikon med et vakuum inni som blir påvirket av lufttrykket. Jo høyere lufttrykk jo mer komprimeres vakuumet inni silikonen. Elektroder leser av komprimeringen og sender signalene videre til display og datalogger, hvor lufttrykket vises i hPa. Digitale barometer kan innstilles (kalibreres) nøyaktig, og det kan legges inn kompensasjon for påvirkninger fra temperatur og lignende.

Barometer måler lufttrykk i hekto Pascal (hpa). Normal lufttrykket i Norge ved havets overflate er 1013 hpa.

De manuelle barometertypene er aneroidbarometer og kvikksølvbarometer.

Aneroidbarometer

Aneroidbarometeret (aneroid av gresk «ikke fuktig», det vil si «uten væske eller kvikksølv») ble oppfunnet av briten Lucien Vidie i 1840 årene. Det består av en lufttom metalleske med elastisk bunn som trykkes mer eller mindre inn ved større eller mindre lufttrykk. Ved et system av vektstenger overføres denne bevegelsen til en viser som angir lufttrykket på en gradert skala. Aneroidbarometeret var tidligere mindre nøyaktig enn kvikksølvbarometeret, men det var mye brukt siden det var lettere å behandle og transportere. Dagens digitale barometre til profesjonell bruk er en type aneroidbarometre, og disse er svært nøyaktige.

Veggbarometre er aneroidbarometer. Langs barometerskalaen oppgis værtype fordi pent vær erfaringsmessig er forbundet med høyt lufttrykk, dårlig vær med lavt lufttrykk.

Barografer en selvregistrerende barometer der det er koblet til en mekanisk penn. Barografer finnes i forskjellige konstruksjoner og kan være av typen aneoridbarometer eller væskebasert kvikksølvbarometer.

Kvikksølvbarometer

Kvikksølvbarometeret, også kalt Torricellis barometer, ble oppfunnet av Evangelista Torricelli i Firenze i 1643. Han fylte med kvikksølv et cirka 90 centimeter langt glassrør som var lukket i den ene enden, og satte det opp ned i et større kar med kvikksølv. Kvikksølvet i røret sank noe, men ble stående slik at det var rundt 3/4 meter mellom kvikksølvflaten i karet og i røret. Dette viser at tyngden av en luftsøyle fra havoverflaten til jordatmosfærens øverste lag svarer til trykket av en kvikksølvsøyle på 3/4 meter. Over kvikksølvtoppen i kvikksølvbarometerets rør er det lufttomt rom (Torricellis tomrom) og derfor intet trykk. På overflaten i karet virker derimot lufttrykket, og dette må være like stort som trykket av kvikksølvsøylen inne i røret.

Høyden av søylen kalles barometerstanden eller barometerhøyden, og kan avleses på en skala. Ved nøyaktige målinger må den avleste høyde korrigeres for kvikksølvets temperatur og skalaens varmeutvidelse, det vil si at man må regne ut hvilken høyde kvikksølvet ville hatt om temperaturen hadde vært 0 °C. Nøyaktigheten er meget stor og manuelt kunne de leses av svært nøyaktig.

Sjøbarometeret har en innsnevring i glassrøret for å hindre «pumping» i sjøgang. I hevertbarometeret er glassrørets ene ende bøyd oppover, og barometerstanden er da lik høydeforskjellen mellom kvikksølvtoppene i de to grener.

Fra 1990-tallet har kvikksølvbarometeret til bruk i meteorologien blitt faset ut på grunn av automatisering og hensyn til arbeidsmiljø. Digitale barometer egnet for automatiske målinger har overtatt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg