Barograf, barometer til registrering av lufttrykket som funksjon av tiden. I den tradisjonelle løsningen styrer et aneroidbarometer en skrivestift som tegner en kurve for lufttrykket på rutepapir på en langsomt roterende trommel. Den tegnede kurven med tidsangivelser (klokkeslett og dager) kalles et barogram. I dag brukes gjerne elektroniske trykkfølere og dataoppsamling med visning på dataskjerm av sanntidsmålinger, barogram m.m.