Tamiler, folk i India (hovedsakelig i Tamil Nadu), hvor de teller ca. 63 mill. (2000), og Sri Lanka, hvor de teller ca. 4 mill.; dessuten finnes det til sammen noe over en million i Malaysia, Singapore og Indonesia. De snakker et dravidisk språk (se tamil), og de aller fleste er hinduer. Deres kjerneområde i det sørøstlige India har vært senter for flere mektige dynastier, bl.a. Chera og Chola, og de beholdt en stor grad av uavhengighet frem til britenes ankomst. Tamilene har en lang tradisjon som handels- og sjøfolk, og hadde bl.a. handelssamkvem med grekerne og romerne. De har spilt en viktig rolle i utbredelsen av indisk kultur i Sørøst-Asia. De senere årene har den tamilske befolkningen på Sri Lanka ofte vært i nyhetsbildet på grunn av stridighetene mellom tamilske bevegelser og de singalesisk-dominerte myndighetene.