Betegnelse på føtter, eller hele lemmer (svømmeben), tilpasset fremdrift og styring ved bevegelse i vann. Hos enkelte virveldyr er tær eller fingrer sterkt forlenget og sprikende med hudfliker, svømmehud, spent mellom dem, f.eks. hos frosk, sumpskilpadde, mange svømmefugler og enkelte utdødde øgler. Hos svømmefugler skjelnes det mellom tre typer svømmeføtter (illustrasjon, se fugler): svømme-/vadefot (andefugler, måker), årefot (skarv) og lappefot. Lappefotens hudbremmer kan være hele (dykkere), eller ved innsnitt delt i flere lapper (sothøne). Gode svømmere har tarsen sammentrykt fra siden, så forkanten er skarp. Noen virveldyr har forlengede fingrer og tær til støtte for luffe-eller finnelignende dannelser, parallelt med en utpreget forkortning av lemmets overdeler, samt avflating av knoklene (hos hvaler, seler, havskilpadder, utdødde svane- og fiskeøgler). Blant virvelløse dyr, særlig leddyr som insekter og kreps, forekommer avflatede svømmeben med stive randhår (f.eks. ryggsvømmere, vannkalver).