Lemmer er det samme som ekstremiteter, som for eksempel armer, ben, vinger eller finner.