Komparativ anatomi er sammenlignende studier av organismenes bygning hos forskjellige dyr. Komparativ anatomi betegner oftest sammenligning mellom grupper av virveldyr.