Vadefot, fot hos fugler som holder til i våtmarksområder, særlig hos vadefuglene. Forholdsvis lange, fremoverrettede tær, baktå redusert eller manglende. Illustrasjon, se fugler.