Svømmehud, hudfliker som forbinder tærne slik at foten, når tærne spiles ut, virker som åreblad. Forekommer hos en rekke virveldyr som lever i eller på vann, padder, enkelte krypdyr, fugler og pattedyr. Se også svømmeføtter.