Luffer er forlemmene hos hval og seler, se sveiver.