Det sveitsiske medielandskapet er sterkt fragmentert. Det finnes et forholdsvis stort tyskspråklig tilbud, et mindre franskspråklig tilbud vest i landet og et veldig lite italienskspråklig tilbud sør i landet. Samtidig kontrolleres markedet av noen få store konserner, først og fremst allmennkringkastingen Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft eller Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SRG / SSR) og TX Group (tidligere Tamedia AG), som blant annet utgir gratisavisen 20 Minuten (tysk) / 20 Minutes (fransk) / 20 Minuti (italiensk), samt er eieren av noen av de største regionale avisen som Tages-Anzeiger og Berner Zeitung & Der Bund. De store medieselskapene kooperer med hverandre, blant annet i form av et felles innloggingssystem, OneLog, for digitale nyheter.

Mediene er i stor grad preget av konvergens slik at nyhetsstedene tilbyr tekst, bilde, video, podkaster og er tilstede på sosiale medier. Dette fører konkurranse rundt reklameinntekter med seg.

Hver husholdning bruker 264 CHF per måned på medier, det meste derav på medieinnhold og tjenester (226 CHF), resten på utstyr (2020). 17 prosent av befolkningen betaler for digitale nyheter. Franskspråklige sveitsere er mer åpen for slike betalingsløsninger enn tyskspråklige (20 prosent mot 16 prosent, 2023).

Mediemangfold

Mediemangfoldet er i utgangspunktet bra, men trues ved siden av den store eierkonsentrasjonen av bortfallet fra reklamefinansiering der reklamepengene havner i større grad hos store internasjonale selskaper som Google og Meta. Utfordrende er også bortfallet fra abonnementene av (papir-)dagsavisene når det er begrenset hvem som er villig til å betale for digitale nyheter.

Pressefrihet og tillit til mediene

Sveits har høy grad av pressefrihet. På RSFs pressefrihetsindeks er de på plass 12 av 180 (2023).

Med tanke på tillit ligger allmennkringkastingen høyest både i de tyskspråklige- og de franskspråklige delene av landet. Merkene med høyest tillit er SRF (TV, tysk) med 73 prosent, RTS (TV, fransk) med 71 prosent, regionale og lokale tyske/franske aviser (67 prosent), Neue Zürcher Zeitung (NZZ) og Tages-Anzeiger (66 prosent hver) og Le Temps (63 prosent).

Medieteknikk

Internett og mobil

Nesten alle bruker internettet (98 prosent, 2023). Det finnes 10,9 millioner mobiltelefoner i Sveits, noe som tilsvarer 124 prosent av befolkningen (2022). 19 prosent av telefonene brukes med kontantkort i 2022; andelen har vært synkende i flere år.

Mediebransjen og -økonomi

Konserner

Medielandskapet domineres på den ene siden av allmennkringkastingen SRG / SSR med sine TV- og radiokanaler på alle tre språk og en omsetning på 1,55 milliarder CHF i 2022, og på den andre siden av tre store mediehus som eier det meste av regionalpressen. Disse er TX Group (tidligere Tamedia AG), som eier mer enn 50 merker og hadde en omsetning på 957 millioner CHF i 2022, NZZ-Mediengruppe (247 millioner CHF i 2022) og CH-Medien, som oppstod i 2018 som et sammenarbeid av AZ Medien og NZZ-Regionalmedien (430 millioner CHF i 2022). Bak Blick-imperiet med mer enn 30 tidsskrifter og omsetning på 933 millioner CHF står Ringier AG. De private radio- og TV-kanalene er forholdvis svake og eies ofte av store mediehus.

Lisensavgift

Lisensavgiften er ikke bundet til fysiske enheter og må betales av alle husholdninger. Den ligger ved 335 CHF per år (2023). Flesteparten av pengene går til SRG / SSR, men også private radiokanaler og regionale TV-kanaler mottar støtte. 79 prosent av SRG / SSRs inntekter består av lisensavgift (2022).

Pressestøtte

Pressestøtte finnes i form av distribusjonsstøtte, som deles ut til regional- og lokalaviser (30 millioner CHF) og ikke-kommersielle medlemsblader og stiftelsespresse (20 millioner CHF) (2023).

Reklame

Reklameinntektene la i 2022 på 4,3 milliarder CHF uten søkemotorreklame og reklame på sosiale medier. Sistnevnte estimeres til å ligge mellom 1,69 og 2,07 milliarder CHF.

Nettbasert reklame var totalt størst med registrerte 656 millioner CHF samt inntektene fra søkemotorreklame og sosiale medier. Tradisjonelle massemedier hadde reklameinntekter på henholdsvis 735 millioner CHF (presse), 662 millioner CHF (TV) og 118 millioner CHF (radio).

Mediebruk og medietilbud

Nyhetskilder

Nyheter leses først og fremst online (76 prosent av befolkningen, inklusive sosiale medier), etterfulgt av TV (51 prosent), sosiale medier (39 prosent) og papiravisen (34 prosent) (2023). Tallene har sunket for alle nyhetskilder i løpet av de siste årene, men mest for papiravisen, som ble brukt av nesten doppelt så mange bare sju år tidligere.

Medienmonitor Schweiz beregner andelene som de forskjellige mediene har i meningsdannelsen. For 2022 fant de ut at nettbaserte nyheter generelt var viktigst med 29 prosent, etterfulgt av TV (23 prosent), radio (18 prosent), sosiale medier (16 prosent) og trykte medier (14 prosent).

Med tanke på enkelte merker var ifølge Medienmonitor Schweiz gratisavisen 20 Minuten viktigst for tyskspråklige sveitsere i 2022, etterfulgt av TV-kanalen SRF 1, Radio SRF 1, Youtube og nettilbudet srf.ch. For franskspråklige sveitsere var TV-kanalen RTS 1 viktigst, etterfulgt av 20 Minutes, Youtube, radiokanalen La 1ère og Instagram. For den italienskspråklige befolkningen var avisen Corriere del Ticino viktigst, etterfulgt av nettstedet tio.ch (20minuti.ch), TV-kanalen RSI LA 1, avisen LaRegione og radiokanalen Rete Uno.

Sosiale medier

Instagram har gått forbi Facebook og er nå det mest populære sosiale mediet med 2,9 millioner brukere over 15 år (Facebook: 2,8 millioner brukere). LinkedIn følger med 2,0 millioner brukere over 15 år, TikTok har 1,1 millioner brukere, Twitter/X 0,7 millioner brukere (2023).

Den sveitsiske befolkningen over 15 år består av 6,8 millioner personer slik at brukerandelene i befolkningen ligger mellom 43 prosent (Instagram) og 10 prosent (Twitter/X).

Presse

Den desentraliserte styreformen i Sveits har motvirket fremveksten av store riksaviser, samtidig som den har sikret en avisstruktur med et stort antall regionale og lokale aviser. Antallet aviser har vært synkende de siste årene, fra 312 aviser i 2009 til 253 i 2022. Om lag 85 prosent av avisene utkommer på tysk, 12 prosent på fransk og 4 prosent på italiensk (2022).

Det finnes 213 tyskspråklige aviser i landet (2022). Den mest ansette kvalitetsavisen er Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Den har også en betydelig utenlandsk leserkrets og er ansett for å være en av Europas mest seriøse aviser med en bred utenriksdekning. Med tanke på lesertall er 20 Minuten (888 000 lesere) størst, etterfulgt av Die Nordwestschweiz (tidligere: Aargauer Zeitung, 321 000 lesere), Tages-Anzeiger (319 000 lesere), tabloid-avisen Blick (301 000 lesere), Berner Zeitung & Der Bund (264 000 lesere), St. Galler Tagblatt (250 000 lesere), Luzerner Zeitung (231 000 lesere) og Neuer Zürcher Zeitung (203 000 lesere) (2022).

De største blant de 29 franskspråklige avisene er 20 Minutes, 24 Heures, Tribune de Genève, Le Temps, Le Nouvelliste, La Liberté og Arcinfo. Disse har hver mellom 55 000 og 132 000 lesere; unntaket er 20 Minutes med 357 000 lesere (2022).

De største av de ni italienskspårklige avisene er Corriere del Ticino, 20 Minuti og LaRegione, hver med mellom 60 000 og 90 000 lesere (2022). Videre utgis to retoromanske aviser.

Tilstrømningen av utlendinger som arbeider i Sveits og den økte interessen for hva som skjer i utlandet har ført til at det også leses aviser fra andre land.

Bøker

Bokmarkedet i Sveits domineres av utenlandske forlag: Mer enn 80 prosent av de tyskspråklige bøkene er fra Tyskland og Østerrike, og nesten 90 prosent av de franskspråklige bøkene er franske. Med tanke på hva som ble utgitt av sveitsiske forlag i 2022, var 3370 bøker tyske, 1653 franske, 273 italienske og 7532 fremmedspråklige, vanligvis engelske. Den svært høye andelen av engelskspråklige publikasjoner kan forklares med at statistikken også inneholder vitenskapelige publikasjoner, ikke minst av forlaget Springer Nature, som selges i stor grad internasjonalt.

Omsetningen for det tyskspråklige bokmarkedet var på 575 millioer CHF i 2022. De mest populære tyskspråklige sjangrene var skjønnlitteratur, etterfulgt av barn- og ungdomslitteratur og rådgivnings-/selvhjelpslitteratur.

I 2022 lånte sveitserne 40 millioner fysiske medier på bibliotekene, de fleste derav ved folkebibliotekene (34 millioner), resten ved vitenskapelige biblioteker.

TV

Det private selskapet Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft eller Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SRG / SSR) har lisens fra staten til å føre kontroll med all kringkastingsvirksomhet i landet, og under dette selskapet har hovedtyngden av sveitsisk radio- og fjernsynsvirksomhet foregått. Totalt har SRG / SSR sju TV-kanaler (2022). I hele landet finnes 208 TV-kanaler. Det er lett å få inn TV-sendinger fra Tyskland, Frankrike og Italia.

Utenlandske kanaler har størst markedsandel med henholdsvis 58 prosent (tyskspråklige Sveits), 69 prosent (franskspråklige Sveits) og 66 prosent (italienskspråklige Sveits). Av sveitsiske selskaper har SRG / SSR med sine kanaler størst markedsandel (32 prosent i de tyskspråklige og italienskspråklige delene, 29 prosent i den franskspråklige delen). Private sveitsiske TV-kanaler står for de resterende markedsandelene (2022).

Youtube brukes av 63 prosent av befolkningen over 15 år, Netflix av 43 prosent (2023).

I 2022 så en gjennomsnittlig sveitser på TV i 111 minutter hver dag.

Radio og musikkstrømming

Radiosendingene til statlige SRG / SSR går i tre programkanaler til hver av de tysk-, italiensk- og franskspråklige delene av landet, foruten kanalen RTR på retoromansk. I tillegg finnes det en rekke spesialkanaler slik at SRG / SSR har totalt 17 kanaler (2022). Totalt finnes 283 kanaler i landet, hvorav mer enn 40 prosent eies av tre eiere. Det er planlagt å slå av VHF-frekvensene og gå over på DAB+-radio i 2026.

Markedsandelene for allmennkringkastingen er høye, med henholdsvis 58 prosent (tyskspråklige lyttere), 59 prosent (franskspråklige lyttere) og 73 prosent (italienskspråklige lyttere) (2022). Resten av markedet deles opp mellom kommersielle sveitsiske kanaler og en liten andel utenlandske kanaler.

I 2022 lyttet en gjennomsnittlig sveitser til radio i 80 minutter hver dag. 2,8 millioner sveitsere over 15 år bruker Spotify, 2,9 millioner lytter til podkaster (2023).

Historikk

Den eldste avisen i Sveits er Feuille d'Avis de Neuchâtel, som ble grunnlagt i 1738. SRG / SSR har sin opprinnelse som lufthavnssendere i Lausanne, Genève og Zürich, som slo seg sammmen som takorganisasjon for alle lokale radiokringkastingsselskaper i 1931. Samme år mottok de monopolet for radiokringkasting i Sveits. Regulære fjernsynssendinger startet i 1958. I 2018 stemte den sveitsiske befolkningen med 71,6 prosent mot avskaffelsen av lisensavgiften. Et nytt referendum for halveringen av lisensavgiften er foreslått, men skjer tidligst i 2025.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Oversikt over medietilbud

Statistikk og rapporter

Bokbransjen/bibliotek

Diverse

Litteratur

  • Bonfadelli, Heinz; Meier, Werner A. og Schanne, Michael (2021). Switzerland: Highly concentrated leading newsmedia in austerity and downsizing mode. In: Josef Trappel og Talesz Tomaz (redaktører), The Media for Democracy Monitor 2021: How leading news media survive digital transformation (Vol. 1), side 381 til 454. Nordicom, University of Gothenburg. Les artikkelen her
  • Meier, Werner A. og Schanne, Michael (1995): Media-landscape Switzerland. Zürich: Pro Helvetia Documentation-Information-Press. Les boka i Internet Archive

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg