Vill-lin, ettårig art i linfamilien. 5–20 cm høy, med motsatte blad, hvite blomster og kulerund kapsel. Vokser på tørre, kalkrike steder nord til Troms.