Linfamilien er en tofrøbladet plantefamilie. Dette er frikronede urter, busker, trær og lianer. De har regelmessige, oftest femtallige blomster og gjerne med vakre farger. Frukten er en kapsel eller en steinfrukt, som oftest er nesten kulerund.Det finnes 12 slekter med 290 arter, utbredt både i tropene og i tempererte strøk. I Norge vokser vill-lin og dverglin.. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel