Aktinomorf, om plantedel med mange symmetriplan; blir særlig brukt om en regelmessig (radiær) blomst, f.eks. blomsten hos blåveis og hvitveis.