Karma, handling og handlingers resultat. Grunntanken er at alle handlinger følges av et resultat som personen vil oppleve i dette livet eller et senere liv. Ideen om karma hører sammen med ideen om gjenfødsel og tanken om gjenfødelsens kretsløp, samsara. Gjenfødelsen som man får, er et resultat av de handlinger man har utført i tidligere liv. Tanken om karma er knyttet til etikk og forstillingen om gjengjeldelse. Riktige handlinger gir god karma, gale handlinger gir dårlig karma.

Målet i indiske religioner er å bli fri fra karma og gjenfødsel. Indisk filosofi og religion utarbeidet mange løsninger på hvordan mennesket kan oppnå slik frihet.

I skriftene upanishadene ble det utviklet et optimistisk syn på at mennesket kan befri seg selv fra gjenfødselens kretsløp ved hjelp av rett erkjennelse

I hinduismens Dharmashastra-litteratur forkynnes det at menneskelivet har flere mål, som kan realiseres etter tur. Det endelige målet er frihet fra gjenfødsel, og dette skal oppnås etter at de andre målene er realisert. Dette målet oppnås på det fjerde og siste livsstadium, som omvandrende asket.

Et uvanlig svar gis i Bhagavadgita. Mennesket, som er et produkt av Naturen (prakriti), kan ikke unngå å handle. Men om handlingen utføres som en spiritualisert offerhandling, det vil si slik at den handlende ikke har egoistiske interesser av handlingens resultat, så har handlingen ingen konsekvens, og det skjer ingen gjenfødelse. Handling blir en form av yoga (karmayoga). Dette er en av hovedtankene i Bhagavadgita, som søker å kombinere deltakelse i verden med målet om befrielse fra gjenfødelser. Muligheten for denne kombinasjonen er en av årsakene til tekstens popularitet i moderne India.

Ettersom mennesket ikke kan unngå å handle, ble bare de handlinger som ble gjort med hensikt, betraktet som «karmiske», det vil si som fulgt av positiv eller negativ virkning. Dette er særlig fremtredende i buddhismen. Handling defineres her som vilje. Det tekniske uttrykket for en handlings resultat er vipaka, 'modning'.

I hinduismen kan en gud ved sin nåde sette en strek over et menneskes karma og befri det fra gjenfødelsens kretsløp. Det er grunnlaget for bhakti, gudstilbedelse som frelsesvei.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.