Fastmerke er en felles benevnelse for punkter som danner grunnlag for måling, for eksempel trigonometriske punkter, nivellementspunkter, polygonpunkter, grensemerker, passpunkter med mer.

Fastmerker av varig verdi merkes i regelen med en sentrumsbolt av metall som om mulig settes i fast fjell, jordfast stein eller lignende. Ofte anbringes dessuten særskilte sikringsbolter som innmåles i forhold til sentrumsbolten. Til hjelp under målinger anbringer man signaler av varierende form og størrelse over fastmerkene. Signalene kan være av jern, stein eller tre. Ved flyfotografering for kartleggingsformål blir fastmerket tydeliggjort ved hvitmaling, hvite papplater, plast eller lignende.

Fastemerkenett

I Norge er et offentlig fastmerkenett etablert i tre nivåer:

  • Stamnettet er første ordens nett, med punkter som er bestemt med høy grad av nøyaktighet. Punktavstanden er cirka 20 km i bebygde områder, noe mer utenfor bebygd område.
  • Landsnettet er neste nivå, med punktavstand cirka fem km i bebygd område. Stamnettet og landsnettet er Statens kartverks ansvar.
  • I tillegg til stamnettet og landsnettet opprettholder Kartverket et tett nett av eldre trekantpunkter. Mens stamnett- og landsnettpunkter gjerne ligger lett tilgjengelig ved veg eller i bebyggelse, ligger trekantpunktene ofte i utmark på høyder, øyer og lignende.

I tillegg til Kartverkets sentrale fastmerkenett har en del kommuner et eget kommunalt grunnlagsnett.

Stamnettet og landsnettet omfatter i alt cirka 12 000 punkt. Det offentlige nivellementsnettet består av cirka 31 000 fastmerker, de fleste lagt langs veger og jernbanelinjer.

Overgang til satellittbaserte posisjonstjenester har i hovedsak erstattet bruken av fastmerker i de fleste landmålings- og kartleggingsoppgaver.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg