fastmerke

Artikkelstart

Fastmerke, felles benevnelse for punkter som danner grunnlag for måling, f.eks.: trigonometriske punkter, nivellementspunkter, polygonpunkter, grensemerker, passpunkter m.m.

Fastmerker av varig verdi merkes i regelen med en sentrumsbolt av metall som om mulig settes i fast fjell, jordfast stein el.l. Ofte anbringes dessuten særskilte sikringsbolter som innmåles i forhold til sentrumsbolten. Til hjelp under målinger anbringer man signaler av varierende form og størrelse over fastmerkene. Signalene kan være av jern, stein eller tre. Ved flyfotografering for kartleggingsformål blir fastmerket tydeliggjort ved hvitmaling, hvite papplater, plast el.l.

I Norge er et offentlig fastmerkenett etablert i tre nivåer. Stamnettet er første ordens nett, med punkter som er bestemt med høy grad av nøyaktighet. Punktavstand ca. 20 km i bebygde områder, noe mer utenfor bebygd område. Landsnettet er neste nivå, med noe lavere nøyaktighet og punktavstand ca. 5 km i bebygd område. Stamnettet og landsnettet er Statens kartverks ansvar. Disse utgjør basis for kommunenes grunnlagsnett (detaljnett).

er en felles benevnelse for punkter som danner grunnlag for oppmåling og kartlegging, for eksempel trigonometriske punkter, nivellementspunkter, polygonpunkter, passpunkter med mer.

Fastmerker merkes som regel med en sentrumsbolt av metall som om mulig settes i fast fjell, jordfast stein eller lignende. Ofte anbringes dessuten særskilte sikringsbolter som innmåles i forhold til sentrumsbolten. Til hjelp under målinger anbringer man signaler av varierende form og størrelse over fastmerkene. Signalene kan være av jern, stein eller tre. Ved flyfotografering for kartleggingsformål blir fastmerket tydeliggjort ved hvitmaling, hvite papplater, plast eller lignende.

Fastemerkenett

I Norge er et offentlig fastmerkenett etablert i tre nivåer:

  • Stamnettet er første ordens nett, med punkter som er bestemt med høy grad av nøyaktighet. Punktavstanden er ca. 20 km i bebygde områder, noe mer utenfor bebygd område.
  • Landsnettet er neste nivå, med punktavstand ca. 5 km i bebygd område. Stamnettet og landsnettet er Statens kartverks ansvar.
  • I tillegg til stamnettet og landsnettet opprettholder Kartverket et tett nett av eldre trekantpunkter. Mens stamnett- og landsnettpunkter gjerne ligger lett tilgjengelig ved veg eller i bebyggelse, ligger trekantpunktene ofte i utmark på høyder, øyer o.l.

I tillegg til Kartverkets sentrale fastmerkenett har en del kommuner et eget kommunalt grunnlagsnett.

Stamnettet og landsnettet omfatter i alt ca. 12 000 punkt. Det offentlige nivellementsnettet består av ca. 31 000 fastmerker, de fleste lagt langs veger og jernbanelinjer.

Overgang til satellittbaserte posisjonstjenester har i hovedsak erstattet bruken av fastmerker i de fleste landmålings- og kartleggingsoppgaver.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg