Etnisk norsk er et omstridt begrep som knytter en person til norsk identitet ut fra andre kriterier enn om man er norsk statsborger. Det gjelder særlig forestillinger om et fellesskap basert på felles avstamning.

Begrepet kan vise til flertallet av Norges befolkning, men det finnes ingen allment akseptert definisjon som avgrenser hvem som kan regnes blant etniske nordmenn og hvem som faller utenfor. Grunnen til at begrepet er kontroversielt er at det kan virke ekskluderende for personer med innvandrerbakgrunn i de siste generasjonene. Uttrykket etnisk norsk blir iblant også brukt for å beskrive personer som verken er innbyggere eller statsborgere av Norge, men som har norsk familiebakgrunn.

Når begrepet etnisk norsk brukes om noen av innbyggerne i Norge, pekes flertallsbefolkningen ut som en etnisk gruppe til forskjell fra andre grupper blant norske statsborgere. Hvem som faller innenfor og utenfor kategorien etnisk norsk er ofte uavklart eller omdiskutert. For eksempel vil mange personer av samisk eller delvis samisk bakgrunn framheve sin samiske identitet, mens noen også vil legge like stor eller større vekt på sin norske bakgrunn eller sine tilknytninger til det norske.

Selv om etnisk gruppe i sin grunnbetydning viser til en idé om felles avstamning (ethnos = «folk») er språklig og kulturell kompetanse ofte like avgjørende for hvordan personer blir identifisert med etniske grupper. På et slikt grunnlag kan man si at mange innvandrergrupper har blitt assimilert som etnisk norske etter hvert som deres tidligere tilknytninger har mistet betydning. Det er godt dokumentert at befolkningen i landet fra de tidligste tider har absorbert jevnlige tilsig av migranter utenfra. 

Selv om innvandrergrupper har tilegnet seg vertslandets språk og kultur, er det likevel vanlig mange steder å identifisere dem med deres etniske røtter, i hvert fall så lenge de selv identifiserer seg med disse. Slik kan for eksempel etterkommere av norske immigranter i USA identifisere seg som etnisk norske, selv om de verken snakker norsk eller praktiserer norsk kultur på linje med nordmenn bosatt i Norge.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.