I antikkens greske musikk om et av de tre tonekjønn (genera) ved siden av diatonisk og kromatisk, benyttet også mikrointervaller (tilnærmet kvarttonetrinn).