Skala, et forråd av toner innenfor et bestemt tonesystem ordnet i rekkefølge, vanligvis nedenfra og oppover, innenfor omfanget av en oktav.