Mikrointervall, musikkteoretisk betegnelse på intervaller mindre enn et temperert halvtonetrinn.