Ters, tredje tone i en diatonisk skala; intervall med svingeforholdstallene 5/4 (stor ters, for eksempel c–e) og 6/5 (liten ters, for eksempel c–ess).