Sekund, andre tone i en diatonisk tonerekke, samt intervallet mellom diatoniske nabotoner. Stor sekund kalles også heltone, liten sekund halvtone.