Fjerde trinn i en diatonisk tonerekke. Intervall tilsvarende tre trinn i en diatonisk tonerekke, f.eks. mellom 1. og 4. trinn. Ren kvart tilsvarer intervallet mellom 3. og 4. partialtone, svingetallsforhold 4:3.