Tonekjønn, betegner et utvalg av tonehøyder som gir en bestemt skalastruktur uten hensyn til de transposisjonsmuligheter tonesystemet gir. Innenfor tonaliteten er begrepet tonekjønn overordnet begrepet toneart. Dur og moll representerer ulike tonekjønn, mens for eksempel C-dur og A-dur, eller a-moll og c-moll, representerer ulike tonearter.