Perisperm, opplagsnæringen i frøet hos visse plantearter; den er fremkommet ved at andre deler i frøet enn embryosekken danner opplagsnæringen. F.eks. i pepperfamilien, se frø og vannliljefamilien.