Istid

En istid, eller glasialtid, er en periode i Jordens historie da temperaturen på Jorden var vesentlig lavere enn i dag, og da store deler av landområdene var dekket av tykk innlandsis og breer, mens verdenshavene hadde lavere vannstand.Det har vært mange slike perioder, med varighet fra noen titusen år til flere millioner år, og de har ført til svært store endringer i dyre- og planteliv, topografi og landskap over store områder, også langt utover de arealene som ble nediset. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Istid

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt