Istid er betegnelsen på klimaperioder i jordens historie hvor opptil 3000 meter tykke isbrekapper dekket store deler av kontinentene og grunne havområder. Det har vært flere perioder med istider i jordens lange historie, og i hver periode har det vært flere istider skilt av mellomistider (interglasialer). Tiden vi lever i, er en mellomistid i en istidsperiode som heter kvartær. Hele artikkelen